Szkolenia BHP

SZKOLENIA BHP

 • ·        szkolenia wstępne ogólne bhp
 • ·        szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowników
 • ·        szkolenia z zakresu ochrony p.poż
 • ·        szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • ·        szkolenia bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • ·        szkolenia bhp dla pracodawców pełniących zadania służby BHP
 • ·        szkolenia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • ·        na życzenie klienta istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w formie samokształcenia kierowanego (online)

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • ·        rejestracja firmy oraz wprowadzenie struktury firmy w systemie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
 • ·        sporządzanie rocznego raportu dot. gazów wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw do KOBIZE i Urzędu Marszałkowskiego oraz naliczanie należnych opłat
 • ·        analiza firmy pod kątem wytwarzanych odpadów oraz rejestracja firmy w systemie Bazy Danych Odpadowych (BDO) jeżeli jest taka konieczność
 • ·        sporządzanie rocznej ewidencji odpadów do BDO
 • ·        pomoc merytoryczna w zakresie obowiązków sprawozdawczych do KOBIZE, BDO oraz Urzędu Marszałkowskiego

 

Ochrona środowiska


Pozostałe usługi

INNE

 • ·        opracowywanie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego
 • ·        sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • ·        sporządzanie okresowych analiz z zakresu bhp
 • ·        ocena wydatku energetycznego pracowników na stanowisku pracy
 • ·        pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • ·        pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
 • ·        pomiary skuteczności wentylacji
 • ·        wypełnianie zadań służby bhp, zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie służby bhp

 

OK

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.