1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Doradczo-Usługowa Zdzisław Wiszniewski z siedzibą w Gryficach, ul. Spacerowa 1b zwana dalej „Firmą”. 

2)      Firma prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia świadectwa ukończenia szkolenia okresowego BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

4)      Firma przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia.

5)      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 4 lat w przypadku szkoleń dla osób na stanowiskach robotniczych, 7 lat w przypadku szkoleń dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych, oraz do 6 lat w pozostałych przypadkach.

6)      Posiada Pani/Pan prawo żądania od Firmy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  a także do przenoszenia danych.

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OK

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.