1.      Portal BHPgryfice.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      Przed rozpoczęciem korzystania z portalu, w szczególności przed rozpoczęciem szkolenia, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

5.      W ramach portalu, Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

a.      brać udział w szkoleniach online z zakresu BHP,

b.     wypełniać egzamin końcowy sprawdzający stopień zapoznania się z materiałem przedstawionym na szkoleniu.

6.      Aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu należy udzielić minimum 90% poprawnych odpowiedzi. W przeciwnym wypadku należy ponownie podejść do egzaminu.

OK

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.